KOZ príchytky Universal UNI a Universal UNI TRI

Sú skonštruované tak, aby sa káble dali ľahko inštalovať v plochej zostave niekoľkých káblov vedľa seba a / alebo jeden nad druhým. Na uchytenie 1 vrstvy káblov musia byť použité najmenej 2 časti.
Bloky KOZ UNI TRI sú navrhnuté takým spôsobom, že sú vhodné na upnutie 9 alebo 12 káblov, 3×3 alebo 4×3 v tvare trojuholníka na jednu vrstvu. To vám dáva ďalšie možnosti, keď je potrebné inštaláciu viacerých káblov vykonať v obmedzenom priestore.

Kliknutím na jednu z vyššie uvedených kategórií produktov získate ďalšie informácie, ako napríklad 3D zobrazenie alebo technický list pre každý typ produktu.