Jednoduchá káblová príchytka je vhodná na montáž jedno a viac žilových káblov NN, VN a VVN (a hydraulických potrubí).
Táto príchytka je vhodná na montáž 3 – jedno žilových alebo viac žilových káblov NN, VN a aj VVN (a hydraulických potrubí).
Univerzálna káblová príchytka je vhodná na montáž viacerých jednožilových a viacžilových káblov NN, VN a VVN (a hydraulických potrubí) vedľa seba, alebo vo vrstvách nad sebou.
Káblové príchytky a bloky na mieru, alebo iné technické riešenia, ktoré realizujeme na základe úzkej spolupráce s vami ako našim zákazníkom.

Káblové príchytky KOZ

Kvalita a služby sú hlavnými cieľmi spoločnosti KOZ Products B.V.

Naše výrobky sú určené nielen na uchytenie káblov, ale tiež na zabránenie následného prípadného poškodenia vašej inštalácie, alebo zranenia zamestnancov v prípade skratu.

Spoločnosť KOZ Products B.V. neustále rozvíja sortiment svojich výrobkov a prináša na trh nové inovatívne riešenia, pričom sa profiluje ako Váš spoľahlivý obchodný partner.

Sortiment našich príchytiek je možné rozdeliť do 4 kategórií: jednožilové, do trojuholníka, univerzálne a špeciálne. Kliknutím na príslušné tlačidlo každej kategórie získate ďalšie informácie o týchto produktoch.