Jednoduchá káblová príchytka je vhodná na montáž jedno a viac žilových káblov NN, VN a VVN (a hydraulických potrubí).
Táto príchytka je vhodná na montáž 3 – jedno žilových alebo viac žilových káblov NN, VN a aj VVN (a hydraulických potrubí).
Univerzálna káblová príchytka je vhodná na montáž viacerých jednožilových a viacžilových káblov NN, VN a VVN (a hydraulických potrubí) vedľa seba, alebo vo vrstvách nad sebou.
Káblové príchytky a bloky na mieru, alebo iné technické riešenia, ktoré realizujeme na základe úzkej spolupráce s vami ako našim zákazníkom.