Certifikácia

KOZ Káblové príchytky a bloky sú certifikované podľa medzinárodnej normy NEN-EN-IEC 61914: 2021.

Pre získanie osvedčenia o zhode NEN-EN-IEC 61914: 2021 prešli výrobky KOZ všetkými nasledujúcimi testami s pozitívnymi výsledkami:
– skúška v slanej hmle
– rázová skúška
– skúška zrýchleným starnutím svetlom – napäťová skúška
– skúška bočným zaťažením pri 120 ° C
– skúška axiálnym zaťažením pri 120 ° C
– skúška s kĺznym zaťažením s a bez gumených vložiek
– skúška ihlovým plameňom
– skúška pri maximálnej teplote pre trvalé použitie +120 ° C
– skúška pri minimálnej teplote pre trvalé použitie -80 ° C
– skúška odolnosti voči elektromechanickým silám pri jednoduchej, trojuholníkovej a
plochej formácii uloženia

NEN-EN-IEC 61914:2021
Norma NEN-EN-IEC 61914 špecifikuje požiadavky a skúšky káblových príchytiek a stredných obmedzení používaných na zaistenie káblov v elektrických inštaláciách.

KOZ Products sú certifikované podľa najnovších noriem NEN-EN-IEC 61914: 2021.

ISO 9001:2015
ISO 9001: 2015, táto norma špecifikuje požiadavky na systém manažérstva kvality (QMS) organizácie. Táto norma vyžaduje zdokumentované postupy, ktorých cieľom je neustále zlepšovanie. Táto norma je preto založená na procesnom prístupe.

KOZ Products má certifikát ISO 9001: 2015.

SGS Belgium N.V.
SGS je popredná svetová inšpekčná, overovacia, skúšobná a certifikačná spoločnosť. Je uznávaná ako globálne meradlo kvality a integrity.

SGS bola organizácia, ktorá vydala spoločnosti KOZ Products B.V. osvedčenie o zhode s NEN-EN-IEC 61914: 2021.

Underwriters Laboratories (UL)
UL je globálna nezávislá bezpečnostná vedecká spoločnosť s viac ako storočnou skúsenosťou v oblasti inovácií bezpečnostných riešení.

Naše produkty sú certifikované UL, doleuvedeným linkom je možné si to overiť.

https://iq.ulprospector.com/info/

Lloyds Register Nederland
Lloyd’s Register je organizácia zaoberajúca sa inžinierskymi, technickými a obchodnými službami, ktorá osvedčuje dodržiavanie právnych predpisov, konzultácie v oblasti rizika a technické poradenstvo pre námorný trh.

KOZ Products získala osvedčenie o typovom schválení od spoločnosti Lloyds pre námorný a pobrežný trh.

KEMA
Laboratóriá KEMA (známe tiež ako DNV-GL) akreditovali testovanie a certifikáciu zariadení na prenos a distribúciu elektriny.

KEMA vykonala mnoho skúšok (vrátane skúšky skratovým prúdom) na produktoch KOZ B.V. podľa NEN-EN-IEC 61914: 2021.

Schneider Electric
Schneider Electric je globálny špecialista na manažment energií a automatizáciu s pôsobnosťou vo viac ako 100 krajinách.

Schneider Electric sa podieľa na testovaní účinkov skratových prúdov na našich príchytkách a blokoch.