Jednoduchá káblová príchytka je vhodná na montáž jedno a viac žilových káblov NN, VN a VVN (a hydraulických potrubí).
Táto príchytka je vhodná na montáž 3 – jedno žilových alebo viac žilových káblov NN, VN a aj VVN (a hydraulických potrubí).
Univerzálna káblová príchytka je vhodná na montáž viacerých jednožilových a viacžilových káblov NN, VN a VVN (a hydraulických potrubí) vedľa seba, alebo vo vrstvách nad sebou.
Káblové príchytky a bloky na mieru, alebo iné technické riešenia, ktoré realizujeme na základe úzkej spolupráce s vami ako našim zákazníkom.

KOZ Products: kvalita, servis a spoľahlivosť

KOZ Products BV je spoločnosť, ktorá sa špecializuje na navrhovanie, výrobu a distribúciu nových a inovatívnych káblových príchytiek a káblových blokov. KOZ káblové príchytky a bloky sú certifikované podľa medzinárodnej normy NEN-EN-IEC 61914: 2021.

Od roku 1998 sa spoločnosť KOZ Products BV neustále vyvíja a rastie a jej káblové príchytky a bloky sú teraz používané vo viac ako 40-tich krajinách sveta. Káblové príchytky a bloky KOZ Products BV boli navrhnuté s cieľom zabezpečiť najlepší spôsob upevňovania NN, VN a VVN káblov. Sú vhodné aj na upevňovanie rúr a (hydraulických) potrubí.

Rozsah použitia káblových príchytiek a káblových blokov KOZ Products BV siaha od Ø 11 mm až do 160 mm.