Seria KOZ® Universal UNI i Universal UNI TRI

Uchwyty UNI są jednoelementowe i pełnią rolę zarówno spodniej, jak i górnej części.
Zostały tak zaprojektowane, że zarówno montaż równoległy wielu kabli, jak i montaż warstwowy nie nastręcza trudności. By możliwy stał się montaż 1 warstwy kabli, należy skorzystać z przynajmniej 2 elementów.

Uchwyty KOZ UNI TRI zostały zaprojektowane w taki sposób, że nadają się do montażu w każdej warstwie 9 lub 12 kabli, 3×3 lub 4×3, w układzie trójkąta. Daje to dodatkowe możliwości zastosowań, kiedy należy zamontować wiele kabli w ograniczonej przestrzeni.

Kliknij jedną z dwóch kategorii produktów, aby uzyskać więcej informacji, takich jak obraz 3D lub karta danych technicznych dla poszczególnych typów produktów.